Pierwszy prospołeczny serwis rezerwacyjny w Polsce
Wejdź na stronę stayget.com i sprawdź nasze najnowsze ofery!

Regulamin zabawy

REGULAMIN ZABAWY

“Miasto, morze, góry czy mazury? Wygraj pobyt w jednym z polskich Hoteli!”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Organizatorami zabawy jest polski portal rezerwacyjny stayget.com, zarejestrowany jako Stayget Pimentel Machado i Jarczak spółka jawna z siedzibą w Karnicach przy ul. Szkolnej 14, posiadająca NIP 8571925149 oraz niżej wymienione Hotele uczestniczące w przebiegu akcji i zapewniające nagrody:
   Tristan Hotel & SPA**** w Kątach Rybackich
   Hotel ZALEWSKI**** w Mrzeżynie
   Lake Hill Resort & SPA**** w Sosnówce
   Amber Park Hotel & SPA w Niechorzu
   Baltic Plaza Hotel Medi SPA & fit**** w Kołobrzegu
   Hotel Wawel Queen**** w Krakowie
   Sandra SPA w Karpaczu
   Sandra SPA w Pogorzelicy
   Baltin Hotel & SPA**** w Mielenku
   Hotel St. Bruno**** w Giżycku
   Hotel Mrągowo Resort & Spa**** w Mrągowie
   Arche Hotel Dwór Uphagena w Gdańsku
   Hotel Cesarskie Ogrody*** w Świnoujściu
   Molo Park Aparthotel w Mielnie
   Hotel Trzy Wyspy*** w Świnoujściu
   Bagińscy SPA w Pobierowie
   Akces Medical Fit& SPA w Dźwirzynie
   Hotel Liburnia*** w Cieszynie
   Mona Lisa Wellness & Spa w Kołobrzegu
  2. Informacje o zabawie dostępne są na stronach portalu stayget.com:
   konkurs.stayget.com
   facebook.com/staygetcom
   instagram.com/staygetcom

oraz na Fanpage’ach Hoteli:
Tristan Hotel & SPA**** w Kątach Rybackich
Hotel ZALEWSKI**** w Mrzeżynie
Lake Hill Resort & SPA**** w Sosnówce
Amber Park Hotel & SPA w Niechorzu
Baltic Plaza Hotel Medi SPA & fit**** w Kołobrzegu
Hotel Wawel Queen**** w Krakowie
Sandra SPA w Karpaczu
Sandra SPA w Pogorzelicy
Baltin Hotel & SPA**** w Mielenku
Hotel St. Bruno**** w Giżycku
Hotel Mrągowo Resort & Spa**** w Mrągowie
Arche Hotel Dwór Uphagena w Gdańsku
Hotel Cesarskie Ogrody*** w Świnoujściu
Molo Park Aparthotel w Mielnie
Hotel Trzy Wyspy*** w Świnoujściu
Bagińscy SPA w Pobierowie
Akces Medical Fit& SPA w Dźwirzynie
Hotel Liburnia*** w Cieszynie
Mona Lisa Wellness & Spa w Kołobrzegu

 1. Uczestnikiem zabawy na warunkach, które zostały określone w poniższym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski.
 2. Zabawa prowadzona jest na terenie Polski na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Zabawa rozpoczyna się 06.02.2023 i zakończy 30.04.2023 r. o godz. 23:59
 4. Zabawa podzielona jest na 12 etapów/tygodni. W każdym etapie Organizatorzy przewidują 1 Laureata, który w dniu finału otrzyma losowo wybrany voucher do jednego z Hoteli biorących udział w zabawie.
 5. W dniu finału Organizatorzy rozdadzą dodatkowe 7 voucherów.
 6. Ogłoszenie Zwycięzców danego etapu nastąpi najpóźniej do 5 dni kalendarzowych od momentu zakończenia etapu do godziny 23:59 poprzez informację umieszczoną w nowym poście pod adresem facebook.com/staygetcom, na stronie konkurs.stayget.com

 

II. NAGRODY
Organizatorzy przewidują łącznie 19 nagród głównych – 12 voucherów po jednym na każdy tydzień zabawy oraz 7 dodatkowych voucherów podczas finału zabawy, jako druga szansa dla wszystkich Uczestników, którzy choć raz wezmą udział podczas całej zabawy.

Nagroda – 1x voucher pobytowy na 2 noce dla 2 osób ze śniadaniami z możliwością realizacji do 22.12.2023 r. z wykluczeniem terminów specjalnych, które wskaże wybrany Hotel (listy terminów, w których można zrealizować voucher dostępne są bezpośrednio w danym Hotelu).

 

III. ZASADY ZABAWY

 1. Zabawa składa się z 12 etapów.
 2. Ogólny czas trwania zabawy: 06.02.2023 – 30.04.2023.
 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów:
  • ETAP 1: od 06.02 do 12.02.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 2: od 13.02 do 19.02.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 3: od 20.02 do 26.02.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 4: od 27.02 do 05.03.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 5: od 06.03 do 12.03.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 6: od 13.03 do 19.03.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 7: od 20.03 do 26.03.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 8: od 27.03 do 02.04.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 9: od 03.04 do 09.04.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 10: od 10.04 do 16.04.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 11: od 17.04 do 23.04.2023 do godz. 23:59
  • ETAP 12: od 24.04 do 26.04.2023 do godz. 23:59
 4. Miejsce zabawy:
 5. Zadanie konkursowe:
  W ramach zabawy Uczestnik ma za zadanie wejść na Fanpage wybranego Hotelu, gdzie co tydzień pojawi się nowy post dla 1 z 12 etapów i w wybrany sposób (tekst, zdjęcie, film) odpowiedzieć na pytanie w formie komentarza:
  „Dlaczego to właśnie Tobie należy się wypoczynek w Hotelu?” wskazując przy tym nazwę danego Hotelu.Do zabawy można wykorzystać zdjęcia danego Hotelu dostępne na poniższych stronach obiektów:
  Tristan Hotel & SPA**** w Kątach Rybackich
  Hotel ZALEWSKI**** w Mrzeżynie
  Lake Hill Resort & SPA**** w Sosnówce
  Amber Park Hotel & SPA w Niechorzu
  Baltic Plaza Hotel Medi SPA & fit**** w Kołobrzegu
  Hotel Wawel Queen**** w Krakowie
  Sandra SPA w Karpaczu
  Sandra SPA w Pogorzelicy
  Baltin Hotel & SPA**** w Mielenku
  Hotel St. Bruno**** w Giżycku
  Hotel Mrągowo Resort & Spa**** w Mrągowie
  Arche Hotel Dwór Uphagena w Gdańsku
  Hotel Cesarskie Ogrody*** w Świnoujściu
  Molo Park Aparthotel w Mielnie
  Hotel Trzy Wyspy*** w Świnoujściu
  Bagińscy SPA w Pobierowie
  Akces Medical Fit& SPA w Dźwirzynie
  Hotel Liburnia*** w Cieszynie
  Mona Lisa Wellness & Spa w Kołobrzegu
 6. Obowiązują zasady:
  • Każdy Uczestnik może przesłać w danym etapie maksymalnie 19 zgłoszeń (po 1 zgłoszeniu dla każdego Hotelu biorącego udział w zabawie), przy czym każde zgłoszenie musi być unikalne – zabrania się używania takiego samego schematu/szablonu czy opisu ze zmienioną tylko nazwą Hotelu.
  • Po każdym zakończonym etapie, Uczestnik może przesłać nowe zgłoszenie (zgłoszenia z poprzednich etapów nie przechodzą do kolejnych etapów).
  • Zgłoszenia przesłane po 23:59 na koniec danego etapu nie będą brały udziału w zabawie.
  • Zgłoszenia przesłane po 23:59 w dniu 26.04.2023 nie będą brały udziału w zabawie.
 7. Po każdym z 12 etapów, maksymalnie do 5 dni kalendarzowych Jury wybierze 1 zgłoszenie, które wygra nagrodę I stopnia.
 8. Wyniki zabawy będą publikowane na bieżąco na stronach:
  konkurs.stayget.com
  facebook.com/staygetcom
  instagram.com/staygetcom
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości publikowania najciekawszych zgłoszeń przesłanych przez Uczestników zabawy bez względu czy dane zgłoszenie jest zwycięskie, jako ciekawostkę wartą przedstawienia Internautom.
 10. W zabawie nie mogą brać udziału osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji. Uczestnictwo w zabawie jest dobrowolne.

 

IV. PRZYDZIELANIE NAGRÓD

Laureat danego etapu ma obowiązek w ciągu 7 dni kalendarzowych od przedstawienia wyników, skontaktować się z Organizatorem www.stayget.com poprzez wiadomość prywatną na Fanpage’u https://www.facebook.com/staygetcom w celu potwierdzenia wygranej.

Nagroda jest imienna, nie może być przepisana na inną osobę, wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub odsprzedana. W przypadku braku kontaktu Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania nagrody. Niewykorzystana nagroda nie przechodzi na inne osoby, które brały udział w zabawie.

 

V. ZGŁOSZENIE DO ZABAWY JEST RÓWNOZNACZNE Z OŚWIADCZENIEM, IŻ OSOBA:

 1. Akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Nie jest Pracownikiem stayget.com oraz Pracownikiem jednego z Hoteli ściśle odpowiedzialnym za uczestnictwo Hotelu w zabawie.
 3. Wyraża zgodę na publikację zwycięskiego zgłoszenia oraz wszelkich zgłoszeń, które zostaną wysłane w ramach zabawy i wybrane przez Organizatorów jako ciekawostkę wartą pokazania publicznie.
 4. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w zabawie.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • Połączenia internetowe, a w szczególności za zawieszenie, zerwanie lub zniekształcenie połączenia.
  • Uszkodzenie lub utratę treści przesłanych drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie roszczenia Uczestników zabawy z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z odpowiedzialności Organizatorów. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatorów od wszelkich roszczeń osób trzecich.

 

VII. DANE OSOBOWE

 1. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe Uczestnika zabawy w zakresie obejmującym imię i nazwisko, będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia zabawy i rozdania nagród. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatorów przez okres trwania zabawy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 2. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe Uczestnika zabawy w zakresie obejmującym imię i nazwisko, będą przetwarzane przez Organizatorów jako administratorów danych osobowych, zgodnie z Ustawą oraz RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia zabawy, przyznania i rozdania nagród oraz do promocji zabawy.
 3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia zabawy, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Z Organizatorami można się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres konkurs@stayget.com
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika w związku i w celu przeprowadzenia zabawy mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na rzecz Organizatorów badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Uczestnika na podstawie przepisów prawa.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, które uniemożliwiają poprawne przeprowadzenie zabawy oraz których nie był w stanie przewidzieć lub zapobiec. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu bez konieczności powiadamiania o tym uczestników zabawy.

 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Portal stayget.com zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Uczestników na potrzeby realizacji zabawy.
 2. Konkurs nie jest Organizowany ani współorganizowany przez www.facebook.com i www.instagram.com
 3. Fanpage:
  facebook.com/staygetcom
  instagram.com/staygetcom
  podlegają regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook i Instagram.
 4. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się na: www.facebook.com/about/privacy/
 5. Wszelkie pytania związane z zabawą należy kierować na adres mailowy: konkurs@stayget.com (Organizator zastrzega sobie prawo do
  odpisania wyłącznie na poszczególne zapytania).

 

Data sporządzenia Regulaminu: 06.02.2023 r.